Zoek

Bericht van het bestuur

Deze week hebben we het treurige bericht ontvangen dat Peter Tergau, onze geliefde penningmeester sinds 9 jaar, onverwacht is komen te overlijden.

Peter was een loyaal en nauwgezette penningmeester die zijn functie met grote betrokkenheid en precisie vervulde. Niet alleen bij onze netwerkvereniging, maar ook bij vele andere stichtingen en verenigingen waar hij met vaak met veel passie over vertelde. Velen kennen Peter daarnaast als een graag geziene bezoeker van onze vele netwerkborrels en evenementen.

Komende vrijdag, 7 juni, tijdens onze netwerkborrel staan we graag even samen stil bij dit grote verlies.

Het NON bestuur:
Natasha, Peter, Lies, Huub en Sharon