Zoek

Privacybeleid

Privacy Verklaring Noord Noord-Hollands Ondernemers Netwerk

Noord Noord-Hollands Ondernemers Netwerk (Het NON), statutair gevestigd te Alkmaar en ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40637593, verzamelt data en gegevens ten behoeve van haar activiteiten.

Over uw privacy

Voor het aangaan van een jaarlidmaatschap bij Het NON zijn, op basis van de aanmelding, de volgende gegevens van u als lid vastgelegd:

 • Voornaam en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • KvK nummer
 • Telefoonnummer(s)
 • Website(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Adres, Postcode, Plaats
 • Social-media accounts, Facebook, Twitter, LinkedIn (vrijblijvend)
 • Lid sinds
 • Lid van NON-ledencommunity (Facebook) ja/nee
 • IBAN en tenaamstelling IBAN
 • e-mailadres ten behoeve van facturatie
 • Akkoord algemene voorwaarden

Bovenstaande gegevens worden voor het volgende doel gevraagd:

 1. Voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, adresgegevens, IBAN en tenaamstelling IBAN, zijn nodig om het lid een factuur te kunnen sturen en het verschuldigde bedrag middels een automatisch incasso te kunnen innen.
 2. Voornaam, achternaam, bedrijfsnaam en website worden vermeld op de website van Het NON met als doel dat Het NON leden elkaar gemakkelijk kunnen vinden. Hiermee krijgen zij de ruimte om hun diensten kenbaar te maken.
 3. KvK nummer hebben wij nodig om te verifiëren of de ondernemer die zich bij Het NON aanmeldt om lid te worden voldoet aan de voorwaarden, vastgesteld in de statuten van de vereniging.
 4. Social media accounts kunnen leden vrijblijvend invullen. Hiermee kunnen zij zich onder een groter publiek via Het NON bekend maken.

Wanneer een ondernemer zich aanmeldt via de website en voldoet aan de voorwaarden voor een lidmaatschap, zoals vastgesteld in de statuten, krijgt hij/zij een bevestigings-e-mail retour met nadere info over Het NON. In deze bevestigingsmail worden de aanmeldgegevens meegestuurd om Het NON lid de gelegenheid te geven de ingevoerde gegevens te checken.

Bovenstaande gegevens zijn alleen toegankelijk voor bestuursleden van Het NON en ze worden vertrouwelijk behandeld.

De website van Het NON is via een SSL certificaat beveiligd.

De commissieleden krijgen maandelijks een afvinklijst van de leden en introducés van Het NON gemaild. Hierop staan de volgende gegevens:

 • Voornaam, achternaam en naam bedrijf en bij introducees ook datum eerste contact.

Deze gegevens worden verwerkt met het doel de aanwezigheid van de leden en introducees die op een borrel of evenement komen bij te kunnen houden.

De bezoeken van de leden/introducees op de borrels en/of evenementen worden bijgehouden om onze diensten / ons programma te kunnen optimaliseren.

Als leden zich opgeven voor een evenement, worden op basis van het no-show beleid, op de grondslag Toestemming, éénmalig toestemming gevraagd voor akkoord betaling no-show tarief exclusief BTW. Dit bedrag wordt in rekening gebracht als een NON lid zich binnen 48 uur voor aanvang van een evenement afmeld, of (zonder afmelding) niet komt opdagen.

De NON leden geven toestemming voor een automatische incasso onder de bovenstaande voorwaarden.

Hiervoor geven de leden/introducees de volgende gegevens:

 • Voornaam en achternaam
 • Adresgegevens, postcode en Plaats
 • Bedrijfsnaam
 • IBAN en tenaamstelling IBAN.

Onze website en diensten zijn niet gericht op minderjarigen onder 18 jaar en wij verzamelen niet bewust informatie van minderjarigen. Als u vermoedt dat wij onverhoopt persoonsgegevens hebben verzameld over minderjarigen, neem dan contact op via info@hetnon.nl zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Delen van gegevens

 • Wij verkopen uw gegevens niet;
 • Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden indien deze betrokken zijn bij werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de door jou afgenomen diensten;
 • We kunnen uw gegevens delen met partners die helpen bij het in de markt zetten van Het NON;
 • Gegevens kunnen worden gedeeld indien we hier wettelijk toe verplicht zijn, verplicht worden of expliciet van u hiervoor opdracht hebben gekregen;
 • Het is derden niet toegestaan om de gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan de doeleinden die noodzakelijk zijn voor uitvoering van onze activiteiten.

Beveiliging van uw gegevens

Uw gegevens worden door ons en derden beveiligd tegen verlies, diefstal en misbruik door middel van administratieve, technische en fysieke maatregelen. Ook worden ze beschermd tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en/of vernietiging. Gegevens die ingevoerd worden via een online formulier op onze website worden altijd via een beveiligde verbinding verstuurd.

Anoniem

Gegevens over het gebruik van onze website en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze website en diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren. We gebruiken diverse tools om het gebruik van onze diensten en processen te analyseren. Hierin zijn gebruikers anoniem en niet traceerbaar.

Opslag van data en gegevens

We zijn een Nederlandse vereniging die gebruik maakt van Nederlandse servers voor dataopslag en valt daarmee onder Nederlandse wet- en regelgeving. Daarnaast maken wij gebruik van Mailchimp (gesitueerd in de Verenigde Staten) als ons marketing-automatiseringsplatform t.b.v. onze nieuwsbrieven en mailingen. Middels de link in al onze mailingen kunt u altijd uw gegevens inzien, wijzigen en/of verwijderen. U kunt hiertoe ook een verzoek indienen via info@hetnon.nl. Voor informatie over Mailchimp en de manier waarop zij met de gegevens omgaan, verwijzen wij naar de website van Mailchimp met hun privacyverklaring (https://www.mailchimp.com/legal/privacy) en algemene voorwaarden (https://www.mailchimp.com/legal/terms).

Een verzoek voor wijziging zullen we binnen 30 dagen verwerken. We behouden het recht om onredelijke verzoeken of verzoeken die niet verplicht zijn door te voeren te weigeren.

Uw gegevens en logfiles worden door ons en derden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de dienstverlening of dat wettelijk verplicht is gesteld.

Vragen?

Indien u vragen of klachten hebt over het privacybeleid van Het NON, dan kunt u contact met ons opnemen via info@hetnon.nl. In geval er een wijziging van ons privacybeleid nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Informatie over uw rechten, het indienen van klachten of intrekken van toestemming voor verwerking van uw gegevens is te vinden bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.